Privacy beleid

Privacybeleid Nationale Ondernemerspas

Dit Privacybeleid is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Nationale Ondernemerspas.

Een aantal termen die in dit Privacybeleid voorkomen worden uitgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-04-2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Nationale Ondernemerspas. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Nationale Ondernemerspas. U dient zich ervan bewust te zijn dat Nationale Ondernemerspas niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Nationale Ondernemerspas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nationale Ondernemerspas

Nationale Ondernemerspas is een onderneming die voordelen bemiddelt voor ondernemers. Nationale Ondernemerspas brengt als zodanig Ondernemers en Partners met elkaar in contact. Nationale Ondernemerspas is gevestigd te Drachten aan de Watermolen 1, 9203 VC en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68315759 .

Het doel van Nationale Ondernemerspas is om u een dienst te bieden waarmee u kan profiteren van kortingen gerealiseerd bij verschillende Partners.

Om dit te realiseren, verzamelen en gebruiken we bepaalde gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u uw gegevens kunt opvragen en wijzigen.

De privacy van de gebruiker vinden we van zeer groot belang. Voor een groot deel hebben we de waarborg van uw privacy al verwerkt in het concept van Nationale Ondernemerspas.

1. Databeheer

Uw persoonlijke- en profielgegevens die zijn verstrekt aan of verzameld door Nationale Ondernemerspas worden beheerd door Nationale Ondernemers Pas B.V., statutair gevestigd in Drachten en kantoor houdende te Drachten (Nederland) aan de Watermolen 1, 9203 VC.

Meld u niet aan voor de Nationale Ondernemerspas op www.nationaleondernemerspas.nl als u geen gegevens aan ons wilt verstrekken of als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt overeenkomstig dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Nationale Ondernemerspas. Als u al een Profiel hebt aangemaakt, kun u deze sluiten door een e-mail met dergelijke strekking te sturen naar info@nationaleondernemerspas.nl

2. Welke gegevens we verzamelen

We verzamelen de volgende gegevens:

2.1 Profiel

Wanneer u lid wordt en gebruik gaat maken van de diensten van Nationale Ondernemerspas, wordt er automatisch voor u een persoonlijk Profiel aangemaakt. Wanneer u zich aanmeldt, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. De verstrekte informatie kan altijd in het Profiel worden aangepast nadat u heeft ingelogd.

Het toevoegen van aanvullende informatie in uw Profiel is niet verplicht. Alleen de basisgegevens die bij het aanmeldformulier worden gevraagd zijn noodzakelijk om van de voordelen van de Nationale Ondernemerspas gebruik te maken.

Uw contactgegevens kunnen nooit bekeken worden door andere Ondernemers. Uw contactgegevens zijn alleen beschikbaar voor Partners die zich onder voorwaarden bij de Nationale Ondernemerspas hebben aangesloten.

2.2 Automatisch Gegenereerde Informatie

Nationale Ondernemerspas verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”. We gebruiken deze gegevens niet om u advertenties te laten zien, maar om statistieken te genereren voor Nationale Ondernemerspas, Partners en toekomstige Partners. We verzamelen ook gegevens over uw surfgedrag middels Google Analytics om zo onze diensten te verbeteren.

2.3 Aanvullende Profielgegevens

Nadat u een Profiel hebt aangemaakt kun u ervoor kiezen om aanvullende gegevens in u Profiel te verstrekken, zoals gedetailleerde gegevens over uw bedrijf en persoonlijke voorkeuren.

2.4 Het uitnodigen van collega Ondernemers voor Nationale Ondernemerspas.nl

U kunt uw collega ondernemers die zich nog niet aangemeld hebben voor de Nationale Ondernemerspas uitnodigen om dit te doen via de daarvoor in uw Dashboard geregelde manieren, waaronder het sturen van een directe uitnodiging via e-mail. We verzamelen de e-mailadressen die u voor dit doeleinde opgeeft en sturen naar deze e-mailadressen een e-mail met een uitnodiging om te registreren voor Nationale Ondernemerspas.nl. In deze e-mail wordt vermeld dat u ze graag wilt uitnodigen om zich te registreren op de Nationale Ondernemerspas  Indien de personen die u via deze weg uitnodigt voor de Nationale Ondernemerspas zich niet aanmelden voor Nationale Ondernemerspas , dan ontvangen zij na de eerste uitnodiging maximaal twee reminders van uw uitnodiging.

2.5 Cookies

Bij het gebruik van nationaleondernemerspas.nl worden kleine tekstbestanden, genaamd cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de Website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de Website te ontvangen. Ook worden deze cookies gebruikt om – als u dat hebt aangegeven – uw inloggegevens te onthouden. De cookies kunnen door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Met behulp van een permanente cookie kan Nationale Ondernemerspas u herkennen wanneer u opnieuw onze Website bezoekt en kan de Website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de Website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies altijd verwijderen van uw computer via het menu van uw browser. Via de website http://www.youronlinechoices.eu/nl kun u zien welke cookies op u computer worden geplaatst.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Nationale Ondernemerspas of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de Nationale Ondernemerspas of de Website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseren wij u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

Op nationaleondernemerspas.nl en bijbehorende webpagina’s kunnen ook advertenties van derde partijen worden getoond. Deze advertenties kunnen ook van cookies gebruik maken. Nationale Ondernemerspas heeft echter geen zeggenschap over de wijze waarop deze derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor.

2.6 Google Analytics

Nationaleondernemerspas.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Nationale Ondernemerspas te helpen analyseren hoe u van de Diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om voor Nationale Ondernemerspas bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Nationale Ondernemerspas en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3.

Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel

2.7 Overige

Nationale Ondernemerspas ontwikkelt en introduceert regelmatig nieuwe functionaliteiten, waarmee in sommige gevallen nieuwe gegevens kunnen worden verzameld,. In dat geval zal dit Privacybeleid worden aangepast.

3. Gebruik van uw gegevens

We gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

3.1 Identificatie

We gebruiken uw inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord) om u als Ondernemer te identificeren en u toegang te verlenen tot uw persoonlijke omgeving.

3.2 Leveren van persoonlijke content

Op basis van de overeenkomsten die u hebt besloten te sluiten zal u aangepaste content kunnen ontvangen.

3.3 Communicatie

We versturen u e-mailnotificaties wanneer u niet hebt aangegeven deze niet meer te willen ontvangen over specifieke partners, aanbiedingen, kennisinhoudelijke artikelen, nieuwe functionaliteiten of deadlines die binnenkort verlopen.

3.4 Enquêtes / opiniepeilingen

We kunnen de gegevens uit uw Profiel gebruiken om u een verzoek te sturen om deel te nemen aan enquêtes of opiniepeilingen, uitgevoerd door Nationale Ondernemerspas of door derden. Nationale Ondernemerspas of derde partijen zullen u geen verzoeken tot deelname aan een enquête sturen als u hiervoor niet voorafgaand toestemming hebt gegeven.

3.5 Openbaarmaking

Het is mogelijk dat we contactgegevens en uw Profiel openbaar moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van Nationale Ondernemerspas, Ondernemers, medewerkers, Partners of anderen uit te oefenen of te beschermen. We kunnen ook uw Profielgegevens of contactgegevens openbaar maken aan derden als onderdeel van de verkoop van de bedrijfsmiddelen van Nationale Ondernemerspas of door een wijziging in de zeggenschap over Nationale Ondernemerspas of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Derden waaraan Nationale Ondernemerspas de bedrijfsmiddelen overdraagt of verkoopt hebben het recht om gebruik te blijven maken van de persoonlijke en andere door u verstrekte gegevens zoals is uiteengezet in dit Privacybeleid.

4. Uw rechten en gegevensopslag

4.1 Recht op inzage, correctie van of verwijdering van uw gegevens en sluiting van uw account

U hebt het recht om (1) uw Profiel dat door Nationale Ondernemerspas wordt beheerd in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen en (2) uw Profiel te sluiten. U kunt ook contact met ons opnemen voor accountgegevens met betrekking tot uw account die zich om welke reden dan ook niet in uw Profiel bevinden of waartoe u niet gelijk toegang hebt via info@nationaleondernemerspas.nl. Daartoe is het wel nodig dat u een kopie van een legitimatiebewijs meestuurt. Wij kunnen om aanvullende legitimatie vragen.

4.2 Gegevensopslag

We bewaren de door u verstrekte persoonlijke gegevens zolang uw account actief is of zolang dit nodig is om u onze diensten aan te bieden. Als u uw account sluit door middel van het sturen van een e-mail met dergelijke strekking naar info@nationaleondernemerspas.nl zullen we u per e-mail vragen of we uw gegevens mogen bewaren voor diensten die we eventueel in de toekomst zullen aanbieden. Indien u daar bevestigend op antwoord, zullen we de gegevens uit uw Profiel bewaren. Als u dat niet wenst, zullen we uw gegevens per ommegaande verwijderen met uitzondering van die gegevens die wij moeten bewaren ten behoeve van onze boekhouding.

Nationale Ondernemerspas kan uw gegevens bewaren nadat u uw account hebt gesloten om u in de toekomst onze diensten aan te kunnen bieden. Na twee jaar na sluiting van uw account, zullen we de gegevens niet meer voor dit doel gebruiken.

U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van u gegevens of emailadres voor marketingdoeleinden door een email te sturen naar info@nationaleondernemerspas.nl.

5. Belangrijke informatie

5.1 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid regelmatig wijzigen. U dient dit Privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, zullen wij u daarvan per e-mail of via de communicatiemogelijkheden binnen Nationale Ondernemerspas op de hoogte stellen. Als u bezwaar hebt tegen een wijziging, dan kun u uw account sluiten.

5.2 Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De toegang tot uw gegevens op nationaleondernemerspas.nl is beveiligd met een wachtwoord en we bieden veilige HTTPS-toegang tot de Website. Ter bescherming van gegevens die u opslaat op nationaleondernemerspas.nl, controleren we ook regelmatig ons systeem op mogelijke beveiligingsproblemen en aanvallen. Aangezien internet geen 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van door u naar nationaleondernemerspas.nl gestuurde gegevens niet garanderen. U bent en blijft verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw inloggegevens. Houd uw account veilig door een sterk wachtwoord te gebruiken.